حقايقي كه دانستن ان خالي از لطف نيست

"بـرای هر کاری از پيش انديشه کنيد ، اين راز بـزرگی است"
 "
هـر کاری را به موقـع انجام دهيد ،  اين بهای مو فـقـيـت شماست "
 
" به موقـع بينديشيد ،  اين سر چشمه توانايی شماست "
 
 "
به موقـع بازی کنيد ،  اين راز جوان ماندن است "
 "
به موقـع مطالعه کنيد ، بنياد دانش براين نهاده شده است "
 "
به موقـع بياساييد ، اين روان شما را به ملکوت می رساند "
 
 "
زيبا بودن را خواستار باشيد ، هميشه و همه جا خواهيدش يافت "
 "
برای تندرستی هميشه بکوشيد ، اين گنجينه بی نظير زندگانی است "
 "
به موقع عبادت کنيد ، بنياد تکريم خداوند بر اين است و هوس دنيا پرستی را  _ از ذهن دو ر می کند "
 "
دوستان خود را باور داشته باشيد و به موقع خودش به ديدارشان برويد "

 

 

  " از زندگی استفاده كن قبل از آنكه آنرا از دست بدهی "
 " اگر می خواهيد به هر نوعی در زندگی خود تغيير بوجود بياوريد ، ابتدا كنترل ذهن خود را __ به عهده گيريد  "
 " اگر به كاری كه مي كنيد ايمان داشته باشيد و اگر برای عملی ساختن روياهای خود __ دست به تلاش ببريد هركاری امكان پذير و شدنی خواهد بود "
 " هر قدر بيشتر به دنبال نعمتهای خداوند بگرديد، به همان اندازه بيشتر بدست می آوريد "
 " شكوفا شدن استعدادهای بالقوه خود را به بخت و اقبال واگذار نكنيد "
 " خـدايا تـو چگونه زيـسـتـن را به مـن بـياموزمـن خـود چگونه مُـردن را خـواهـم آموخـت"
 " من تا بحال فکـر ميکـردم که راه ِ زندگی کـردن را مي آموزم غافـل از اینکه راه ِ مردن را __ می آموخـتم "
 " انسان با یک دست زندگیش را می سازد و بـا دست دیگـر آنـرا ویـران می کند "
 " تمام گـناههای آدمی از دو گناه بزرگ منشعب می شوند ، بی صبری و اهمال _ به دلیل بی صبری از بهشت رانده شدند و به دلیل اهمال به آن بازنگشتند "
----------------------------
 " بـزرگترين آزادی بشر توانايی تصميم گيری و انتخاب نگرشهای خويشتن است "
 " خود را سرزنش نكنيد، زيرا خود باوري را كاهش مي دهد "
 " سعی كنيد آن كاری را انجام دهيد كه مي خواهيد، سپس مودبانه ، اما محكم تمام  _ خواسته های ديگران را نپذيريد "
 " اجازه ندهيد كه محروميتهای شما ، مانع استفاده از نعـمتهايتان شوند "
 " در زمان تنش و فشار عصبی به خاطرات خوش و دوران شيرين زندگيتان فكر كنيد "
 " هيـچ وقت برای لذت بردن از زندگی و برای عوض شدن ديـر نيست "
 " اغلب مردم تقريباً به همان اندازه ای شاد هستند كه ذهن خود را برای آن مهيا كرده اند "
 " مـحرومـيـت استعدادهايی را شكوفـا می سازد كه در خوشيها پوشيده می مانند "
 
" اغلب مشكلات در واقع ناشی از فـقدان تـفكر است "

استاد مي گويد: - دوست عزيزم ، بايد چيزي را برايت بگويم ، شايد نداني . فكركردم چه طور از بار تلخ اين خبر بكاهم - چه طور آب و رنگ بهتري به آن بدهم ، وعده بهشت و وعده ديدار با حق را به آن بيفزايم ، توضيح هاي رازآميز برايش بيابم - اما حاصلي نداشت
 
نفس عميقي بكش ، وخودت را آماده كن. بايد بي پرده صحبت كنم و به تو اطمينان ميدهم به آن چه ميگويم كاملا مطمئنم . اين يك پيشگويي خطا ناپذير است ، هيچ ترديدي در مورد آن وجود ندارد
پيشگويي چنين است : تو خواهي مرد
شايد فردا ، يا پنجاه سال ديگر ، اما - دير يا زود - خواهي مرد . حتي اگر دلت نخواهد . حتي اگر برنامه ديگري داشته باشي . پس به آنچه امروز ميخواهي انجام بدهي، بينديش و به آن چه فردا ميخواهي انجام دهي و به آن چه در ادامه زندگي ات
ميخواهي بكني
 
پائولوكوئليو  

 

اميدوارم خوشتون بياد از این حقايق لحظه لحظه ي بودنمان!

منتظر پيشنهادات و نظرات شما گراميان هستم

 

Image hosting by TinyPic

 

  
نویسنده : ** ناهید ** ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥
تگ ها :