تملق غذاي ابلهان است ) ويليام شكسپير (
باور داشتن ، قوي بودن است . شك و ترديد انرژي را زايل مي سازد. عقيده قدرت است (ويليام رابرتسن (

بزرگترين درس زندگي اينست كه گاهي ابلهان درست مي گويند ( وينستون چرچيل )

حقيقت را دوست بدار اما اشتباه را عفو كن ( ولتر)
خرابكاري يك مملكت از دو چيز است : اول نداشتن مردمان دانا و لايق ، دوم نبودن آنها در راس امور مملكت ( ولتر(
 
وجود نيروي تخيل يك عنصر اساسي در نوابغ است ( شوپنهاور )
تجربه هميشه به نفع انسان نيست، زيرا هيچ حادثه اي دو بار به يك شكل اتفاق نمي افتد

( وينستون چرچيل (
در ميان تراژديهاي بشر ، گناهي از اين بزرگتر نيست كه شخصي ريا كار باشد

 ( فرانسيس بيكن )
ناتوانان نمي توانند راستگو باشند
( آلبر كامو )


جائي كه عشق هست ، خدا هست ( لئو تولستوي)


اگر خدائي نباشد بايد او را اختراع كرد ، اما تمامي طبيعت فرياد بر مي آورد كه خدا هست ( ولتر)


بدبخت ترين و مفلوكترين انسان كسيست كه به عدم تصميم گيري عادت كرده است (ويليام جيمز )


من همه چيز خود را به گرسنگي ها و مشقات ايام جواني مديونم (ناپلئون بناپارت )


از نادانان بيش از متقلبان بايد ترسيد ( ملكه كريستينا )


اگر در تمام جهان يك ذره ي بي مقدار از قوانين گيتي متابعت نمي كرد ، مدتهاي مديدي

بود كه جهان ما ديگر اين جهان نبود ( موريس مترلينگ )


انسان يگانه جانداريست كه مي داند ميميرد ( آندره مالرو )


بهترين زمان براي كنترل احساس ، لحظه ي شروع آن است ( آنتوني رابينز )


بشر وقتي از اميد و رؤيا دور بماند ، مرده اي بيش نيست ( سقراط )


مرد بزرگ به خود سخت مي گيرد و مرد كوچك به ديگران ( كنفسيوس )

هرقدر كسي را بيشتر دوست داريد ، كمتر مغرورش كنيد ( مولير )


عوام ثروتمندان را محترم ميدارند و خواص ، دانشمندان را ( افلاطون )


نعمت هاي خويش را بشمار نه محروميت ها را ( ديل كارنگي )


پيري انسان به پيري شرائينش بستگي دارد و جواني او به افكارش ( ويل دورانت )


صورت شما كتابيست كه مردم مي توانند از آن چيز هاي عجيب بخوانند( ويليام شكسپير )


مطلب زير توسط آقاي سينا پرهيزي ارسال شده است:


كسي كه  از سه هزار سال بهره نگيرد همچنان تهيدست باقي مي ماند . ( گوته)

  
نویسنده : ** ناهید ** ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٥
تگ ها :