اه كه چقد فاصله ي ما دور است

 

 

فكر مي كنم هيچوقت نرسي

 

 

و من در كنار این دنيا تنها بمانم

 

 

و تو هميشه منظره ي من باشي

 

 

و در پيش چشمهاي من ،در سينه چشم انداز من

 

 

قبله ي نگاه من

 

 

و هيچ وقت نه در كنار چشم هاي من،

 

 

هيچ وقت

 

 

در این زاويه همواره تنها خواهم بود

 

 

بي تو را خواهم ديد و انگاه چه بگويم

 

 

به يك نا بينا،يك بيگانه ،يك دوردست

 

 

كه چه ها مي بينم؟

/ 0 نظر / 6 بازدید