آتش عشق
 
کاش آلان آغوش گرمت سر پناه خستگيم بود
 
         دو تا چشمات پر از اندوه
 
          واسه دل شکستگيم بود
 
آرزوم اينه که دستام توي دستاي تو باشه
 
                    تنگيه اين دل عاشق با نوازش تو واشه
 
واسه چي
 
خدا نخواسته
 
                    من تو آغوش
 
                              تو باشم
                             
          قول ميدم
 
                    با داشتن تو
 
 هيچ غمي
 
 نداشته باشم
 
همه هستي قلبم تو دو حرف خلاصه ميشه
 
       عشق تو
 
                    بودن با تو
 
              دو نياز زندگيشه
 
  پرم از ترانه ي تو
 
 گر چه واژه ها حقيرن
 
 خوبه وقتي نيستي پيشم
 
 اونا دستمو ميگيرن
 
راز عشق من و هيچ کس غير مهتاب نميدونه
 
تنها شاهد واسه غصه، گريه و تنهاييم اونه
 
واي اگر من اين نبودم کاش ميشد پرنده باشم
 
تا از اين دور بودن از تو بتونم بلکه رها شم
 
يه پرنده شم شبونه
 
                    بکشم پر به خيالت
 
برسم به لونه تو
 
                    بگيرم سر زير بالت
 
زندگيم رنگ خدا بود
 
 اگه تنها تو رو داشتم
 
             اگه ميشد واسه گريه
 
رو شونت سر ميگذاشتم
 

/ 0 نظر / 21 بازدید