بگذار كه دور از رخت اي يار بميرم


              ***********


 بگذار كه دور از رخت اي يار بم‍‍‍‍‍‍‍يرم  
       
                                               يـك ره بگـذر بـر من و بگـذار بمي‍رم

 گفتي به تو گر بگذرم از شوق بميري

                                            قربـان سـرت، بگـذر و بگـذار بمـيرم ‏‏ًٌَُ‏‎

 مي ميرم و از مردن من آگهيش نيست

                                         يا رب ، كه دعا كرد ، چنين زار بميرم

 هر مشكلي آسان شود از مستي و ترسم

                                     سـاغـر شـودم خـالـي و هشـيـار بمـيـرم

 خارم مشكن در جگر از بوي گل اي باد

                                       بـگـذار كـه از حـسـرت گـلـزار بمـيرم

 بر سر ز هما سايه ام افتاد ”صباحي“

                                       باشـد كه در آن سـايـه ي ديـوار بميرم


                                                 «صباحي بيدگلي»
           

/ 4 نظر / 12 بازدید
عمو داوود

جالب و زيبا بود خانمی. آفرين به انتخاب زيباتون

هادی

مي ميرم و از مردن من آگهيش نيست يا رب ، كه دعا كرد ، چنين زار بميرم

محمد

سلام منم اين اشنای قديمی کسي که زمانی خودش را به همراه دوستی ميديدم که بيشترين وقت و حوصله و روحيه و.. را داشت که فعلا زمانه سر مردم را مشغول و از دوستان غافل کرده است ام من افتخارم اينست که يک دوست فهيم و با اراده دارم خسته نباشی