بي مصرف ترين روز روزي است كه در آن اصلاَ نخنديده باشيم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

كاري مكن كه فردا روي سنگ قبرت بنويسند :

كسي در زير اين خاك خفته كه همواره تصميم

داشت ، فردا خوشحال و شاد باشد !!!

 

والاترين موهبت

 

از بزرگمهر پرسيدند : والاترين موهبت از جانب خداوند كدام است ؟

 

پاسخ داد : « خرد طبيعي »

پرسيدند : اگر آن نباشد ؟

گفت : « ادب » كه سيرتهاي نكوهيده و عادت هاي ناپسند را بپو شاند .

گفتند : اگر آن هم نباشد ؟

گفت :« خوي خوش » كه با مردمان مدارا كند .

گفتند : اگر چنين صفتي هم نباشد ؟

گفت : هيچ چيز بهتر از مرگ نيست ،

 زيرا وجود چنين فردي نه فايده اي براي خود و نه سودي براي ديگران دارد .

........................

تو قلب سپيد آرزو هايي

لبريز تر از طراوت باران

شفاف تر از سپيدي برفي

شايد بروي ولي براي من

در آنسوي شب هميشه پر رنگي

براي آخرين بار براي تو

اي تو آبي بيكران ترين دريا

 

تقديم به

 لبي كه بااولين  خنده اش تمام كينه ها گم شدند

 

هميشه و پيوسته دل و لبتون پراز لبخند شادی باشه  ان شاءالله

 

/ 0 نظر / 5 بازدید