*:*بگذار با چشمهاي تو ببينم بگذار در نگاه تو ذوب شوم بگذار در زير باران شانه بهشانه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

ات قدم زنم و تو برايم از ارزوهايت ترانه بسرايي بگذار به قداست عشقمان كوچكشوم وقتي

 

 

با تو به پرواز شاپركهاي كنار بركه ميخندم بگذار شبها رو به ستاره هاخاطرات شيرينمان را

 

 

شماره كنيم بگذار هميشه در ذهنم مثل نگاه اول مهربان و پاك باشيبگذار نامم چون شاه كليدي

 

 

بر درگاه قلبت هميشكي باشد بگذار نگاهمان نه به هوس كه بهعشق ...آنهم عشقي اسماني در

 

 

 هم گره خورد بگذار دلم براي تو باشد بگذار دلت ...حالمرا بپرسد بگذار قلبم براي تو بتپد

 

 

بگذار آرزوهايم با تو باشد ...براي تو.....بهخاطر تو. بگذار خيال كنم "دوستم داري " و از

 

 

اين خيال شبها تا سپيدي روز با ستارهها باشم

 

 
*:*
عشق چيست : عشق حديثي است كه با يك نگاه اغاز ميشود وبا يك لبخند بهشكل ميگيرد

 

 

وبا بوسه اي به اوج ميرسد وبا يك قطره اشكي به پايانميرسد


 
*:*
يادمان باشد از امروز جفايي نكنيم. گر چه در خويش شكستيم صدايينكنيم يادمان باشد اگر

 

 

خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بي سرو پايي نكنيم

 

 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد

امشب اسمان ابيست و سکوت خاصی را امشب حس ميکنم و بدنبال ان ارامشی وصف نابذير من اين ارامش را تقديم شما ميکنم شاد باشی