سلام دوستان یه حرف شنيدنی:

اين نکته را فراموش نکنيم که اگر انسانی چهل روز بر کاری مداومت کندکار برای او بصورت عادت خواهد شدبنابراين ما هم سعی کنيم ازخاصيت جادويی عدد چهل استفاده کنيم و ان را در از بين بردن عادات مضرو جايگزين کردن عادات مفيد بکار بريم تا زندگی ارام و موفقی داشته باشيم.

نظر شما چيه؟

/ 0 نظر / 5 بازدید