آيا مي دانيد

 


1.     حلزون مي‌تواند 3 سال بخوابد.

 


2.    
به طورميانگين مردم از عنکبوت بيشتر مي‌ترسند تا از مرگ!

 


3.    
اگر جمعيت چين به شکليک صف از مقابل شما راه بروند، اين صف به خاطر سرعت

 

توليد مثل هيچ‌وقت تمام نخواهدشد.

 


4.    
خطوط هوايي آمريکا با کم کردن فقط يک زيتون از سالاد هر مسافر درسال 1987

 

توانست 40000$ صرفه‌جويي کند.

 


5.    
ملت آمريکا بطور ميانگين روزانه 73000 متر مربع پيتزا مي‌خورند.

 


چشم‌هاي شترمرغ از مغزش بزرگتر است.

 


6.    
بچه‌ها بدون کشکک زانو متولد ميشوند. کشکک‌ها در سن 2 تا 6 سالگي ظاهر

 

 مي‌شوند.

 


کوبيدن سر به ديوار 150 کالري در ساعت مصرف مي‌کند.

 


7.    
پروانه‌ها با پاهايشان مي‌چشند.

 


8.    
گربه‌‌ها مي‌توانند بيش از يکصد صدا باحنجره خود توليد کنند در حاليکه سگ‌ها کمتر

 

از 10 تا!

 


9.      
ادرار گربه زيرنور سياه مي‌درخشد.

 


10.  
تعداد چيني‌هايي که انگليسي بلدند، از تعدادآمريکايي‌هايي که انگليسي بلدند، بيشتر

 

است!!

 


11.  
دوئل کردن در پاراگوئه آزاداست به شرطي که طرفين خون خود را بر گردن بگيرند.

 


12.  
فيل‌ها تنها حيواناتيهستند که نمي‌توانند بپرند.

 


13.   
هر بار که يک تمبر را ميليسيد 10/1 کالريانرژي مصرف مي‌کنيد.

 


14.   
فورييه 1865 تنها زماني بود که ماه کامل نشد.

 


15.  
کوتاهترين جمله کامل در زبان انگليسي I am است.

 


16.  
اگر عروسکباربي را زنده تصور کنيد سايزش 33-23-39 و قدش 2 متر و 15

 

سانتي‌متر خواهد بود باگردني 2 برابر بلندتر از يک انسان نرمال.

 


17.  
تمام خرسهاي قطبي، چپ دستهستند.

 


18. 
اگر يک ماهي قرمز را در يک اتاق تاريک قرار دهيد، کم کم رنگش سفيدمي‌شود.

 


19.     
اگر به صورت مداوم 8 سال و 7 ماه و 6 روز فرياد بزنيد، انرژيصوتي لازم براي

 

گرم کردن يک فنجان قهوه را توليد کرده‌ايد.

/ 0 نظر / 5 بازدید