امشب؛غزلي بخوان و از باده بگو!

                    از عشق بگو،از دل و دلداده بگو!

پيچيدگي كارجهان اين همه نيست

                   تو ساده ببين ساده بخوان ساده بگو!

                              

                                
دل‌‌ام امشب ترانه مي‌خواهد

 غزل عاشقانه مي‌خواهد

 دل‌ام امشب بهانه مي‌گيرد

عشق را بي‌بهانه مي‌خواهد

يك پرنده كنار پنجره‌ات

آمده آب و دانه مي‌خواهد

 مرد آوازه‌خوان كولي مست

يك "بفرما به خانه" مي‌خواهد

يك نفر سيب سرخ آورده

بوسه‌ي نوبرانه مي‌خواهد

آن مسافر كه خسته و تنها

هم‌سفر تا كرانه مي‌خواهد

در نگاه‌ات نگفته مي‌خوانم

عاشقي را نشانه مي‌خواهد

من و هيچ و همين غزلواره

و دلي كه ترانه مي‌خواهد


  امشب دل من فقط ترا مي خواند

/ 4 نظر / 17 بازدید
hadi

تبريک ميگم بهت خيلی زيبا می نويسيد سبز و سربلند باشيد .

nsbh

آپــــــــم بیا پیشم...

MOHAJER