سلام به همه ی دوست داران زندگی با تمام خوبيها و بديها .خداوند به همه ی ما

قدرت تدبر عنايت کرد تا از خوشی ها شادکام و از تلخيها برای ساختن پلی به سوی

خوشبختی استفاده کنيم . شما چی فکر ميکنين؟  و يه مطلب هم از مردی بزرگ

تقديم شما.

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

رنج تلخ است ولي وقتي آن را بهتنهاييمي کشيم تادوسترا به ياري نخوانيم،


 
براي اوکاري مي کنيم و اين خود دل راشکيبامي کند.


طعمتوفيقرا مي چشاند.


و چه تلخ است لذت را"تنها" بردن


و چهزشتاست زيبايي ها راتنهاديدن


 
و چه بدبختي آزاردهنده ايست"تنها"خوشبختبودن

در بهشتتنهابودنسخت تراز کوير است.


دربهار هر نسيمي که خود را بر چهره ات مي زند ياد"تنهايي"را در سرت زنده ميكند

 .
"تنها"خوشبخت بودنخوشبختي ايرنج آورو نيمهتمام است .


" تنها"بودن، بودني به نيمه است


و من براي نخستين بار در هستي ام رنج"تنهايي"را احساسکردم.

 


دکتر علي شريعتي
 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید