دوست دارم من و  تو ما شويم و زمان های يکديگر را هر چه بهتر بسازيم و اين در سايه ی دادن نظرات تو دوست عزيز تحقق می يابد

 

منتظر نظرات شما هستم .من دوست دار حقيقت و شمايم.   

 برايم از خودتان و از هر چه برای سامان دادن بهتر پيرامونمان هست بگويد مشتاق شنيدن  نکات جالب شما   غريبه ی اشنا در سر زمين  مهتابی شما

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد

باعرض سلام و ارزوی موفقيت برای شما شمايی که گفته ها ونوشته هاتان از احساسات ژاک شما سر چشمه ميگيرد سبز باشين