عمیق ترین درد زندگی چیست ؟


عميق ترين درد زندگي مردن نيست بلکه ناتمام ماندن قشنگترين داستان زندگي است که


مجبوري آخرش را با جدايي به سرانجام برساني عميق ترين درد زندگي مردن نيست بلکه


نداشتن يک همراه واقعيست که در سخت ترين شرايط همدم تو باشد عميق ترين درد


زندگي مردن نيست بلکه به دست فراموشي سپردن قشنگ ترين احساس زندگي است


 عميق ترين درد زندگي مردن نيست بلکه يخ بستن وجود آدمها و بستن چشمهاست .

/ 2 نظر / 13 بازدید
مهرنوش

اتفاقا خيلی خوبه برای من يکی ميدونی تاحالا خواب بودم اسيرخيال خاک برسرم همه ميگفتند من نفهم باورم نمی شد ادم مجازی ودروغی بودم بايک عشق دروغ دروغ /متنفرم ازش