دوستان اينم چند مورد شنيدنی تازه تقديم همه ی دوستای گلم که افتخار راهنمايی

 رو از من دريغ نمی کنن . بازم منتظر نظراتتون هستم .

 

20.     در مصرباستان افراد روحاني تمام موهاي بدن خود را مي‌کندند حتي ابروها و <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

موژه‌ها.


21.  
کوتاه‌ترين جنگ در تاريخ در سال 1896 بين زانزيبار و انگلستان رخ داد که 38 دقيقه

طول کشيد.


22.    
در 4000 سال گذشته هيچ حيوان جديدي رام نشده است.


23.     
هيچ‌وقت نميتواني با چشمان باز عطسه کني.


تعداد انسان‌هايي که بهوسيله خر کشته مي‌شوند، از انسان‌هايي که در سانحه هوايي مي‌ميرند

بيشتر است.


24.    
چشم‌هاي ما از بدو تولد همين اندازه بوده‌اند، اما رشد دماغ و گوش ماهيچ‌وقت متوقف

نمي‌شوند.


25.     
هر تکه کاغذ را نمي‌توان بيش از 9 بار تاکرد.


26.    
در هرم خئوپوس در مصر که 2600 سال قبل از مبلاد ساخته شده است، بهاندازه‌اي

سنگ به کار رفته که مي‌توان با آن ديواري آجري به ارتفاع 50 سانتي‌متردور دنيا ساخت.


27.   
اگرتمام رگ‌هاي خوني را در يک خط بگذاريم، تقريبا 97000کيلومتر مي‌شود.


28.    
وقتي مگس بر روي يک ميله فولادي مي‌نشيند، ميله فولاديبه اندازه دو ميليونيم

ميليمتر خم مي‌شود.


29.    
آمريکا تا 50 ميليون سال ديگردو نيم خواهد شد.


30.    
عدد 2520 را مي‌توان بر اعداد 1 تا 10 تقسيم نمود،بدون آن‌که خارج قسمت کسري

داشته باشد.


31.    30
برابر مردمي که امروزه بر سطحزمين زندگي مي‌کنند، در زير خاک مدفون

شده‌اند.


32.      
تنها حيواني کهنمي‌تواند شنا کند، شتر است.


33.     
شيشه در ظاهر جامد به نظر مي‌رسد ولي درواقع مايعي است که بسيار کند حرکت

مي‌کند.


34.      
در هر ثانيه بيش از 5000بيليون بيليون الکترون به صفحه تلويزيون برخورد مي‌کند

و تصويري را که شما تماشامي‌کنيد، بوجود مي‌آورد.


35.     
شانس شبيه بودن دو اثر انگشت، يک به 64ميليارد است.


36.    
يک ليتر سرکه در زمستان سنگين‌تر از تابستان است.


37.     
قد انسان تا 20، 25 سالگي و گاها 40 سالگي بلند مي‌شود و از چهل سالگيبه بعد،

قد انسان هر دو سال حدود 6 ميلي‌متر کوتاه مي‌شود.


38.     
فقط با ازدست دادن يک درصد از آب بدن، احساس تشنگي مي‌کنيم!


39.    
دهان انسان روزانهيک ليتر بزاق توليد مي‌کند.


40.   
چيتا يا يوزپلنگ سريع‌ترين حيوان خشکي است. او در عرض فقط 3 ثانيه 100

کيلومتر در ساعت سرعت مي‌گيرد. رکوردي که حتي سريع‌ترينخودروهاي فراري هم

نتوانسته‌اند بشکنند.


41.   
کرم‌هاي ابرشيم در 56 روز، 86هزار برابر خود غذا مي‌خورند.


42.    
تنها قسمت بدن که خون ندارد، قرينه چشماست.


43.      
شتر در 3 دقيقه 95 ليتر آب مي‌خوردقربان همتون و با سپاس

/ 1 نظر / 7 بازدید