سادگي يك نوشته:


همه مي پرسند « چرا شكسته دلت ؟ مثل آنكه تنهايي ؟ ...

چقدر هم تنها!پاسخ

يك دريا را در قطره نمي توان پيدا كرد ... و سخن هزاران سال را

در لحظه نمي شود جستجو كرد ....حرفهاي ساده من چقدر در

هزارتوي ذهن پيچيده مي شود ؟ مگر ساده تر از اين هم مي

توان صحبت كرد ؟‌! من از قله نمي آيم ... دره هم جاي من نيست

... من شهسوار عشقم و عشق همراه باد هميشه فرار مي كند

/ 0 نظر / 11 بازدید