گل سرخ کاشته بودیم  ...


گل سرخ کاشته بودیم

خار شد

باغبان

آمد به دلجوئیمان

گفت

گل های سرخ خفته اند

باید

موسم خارهامان را نیز

دوست بداریم

/ 1 نظر / 12 بازدید