خداوندا  *****
                      *****
                                *****
                                          *****

خداوندا بادا که بيشتر در پي تسلي دادن با شم تا تسلي يافتن

در پي فهميدن با شم تا فهميده شوم

در پي دوست داشتن با شم تا دوست داشته شدن

چه با دادن است که مي گيريم

با فراموش کردن خويش است که خويش را باز مي يابيم

با بخشودن است که بخشايش به کف مي آوريم

و با مردن است که به زندگي بر انگيخته مي شويم
 
                                       *****
 برام دعا كنين خيلي محتاج دعام  *****
                                                       *****
                                                             *****

/ 2 نظر / 14 بازدید
ژاله

آب در واژه وُ سنگ از وضویِ سايه رقم می‌خورَد. وگرنه آفرينش اشياء در وَهمِ شب کامل نمی‌شود. واژه، آب، سنگ، وضو، و سايه‌ی بی‌پايانِ اسامیِ آدمی، که در وَهمِ شب ...! حالا آن اسمِ عجيب را به من بگو! جادوگر بزرگِ کلمات مشغولِ نوشتنِ کدام کتابِ کهن‌سال است؟ به روزم

هادی

دوست من سلام ممونون که کامنت گذاشته بودين خوشحال ميشم بازم سر بزنين سبز باشيد و متعالی