دوستان  چند مورد شنيدنی و اموختنی  رو تقديم شما مهربانيان می کنم اميد که

مورد قبول واقع شود ان شاء الله

 

روز تولد ديگران را به خاطر داشته باش ... براي هر مناسبت کوچکجشن بگير ... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

اجناسي را که بچه ها ميفروشند بخر ... هميشه در حال اموختن باش ... انچه مي داني به

 

 

ديگران بيا موز ... روز تولدت يک درخت بکار ... دوستان جديد پيداکن اما قديميها را

 

 

فراموش مکن ... راز دار باش  ... به ديگران متکي مباش  ...فرصتلذت بردن از خوشي

 

 

ها يت را به بعد موکول نکن  ... اشتباهايت را بپذير  ... شجاع باشحتي اگر نيستي وانمود

 

 

کن که هستي هيچکس نمي تواند تفاوت اين دو را تشخيص دهد ... سعي کن هميشه خيلي

 

 

هوشيار باشي شانس گاهي اوقات خيلي ارام در ميزند ... کسي کهاميدوار است هيچگاه نا

 

 

اميد نکن شايد اميد تنها دارايي او باشد ... وقتي با بچه هابازي ميکني سعي کن انها برنده

 

 

شوند ... از حدي که لازم است مهربانتر باش  ... وقتيعصباني هستي به هيچ کاري دست

 

 

نزن ... بهترين دوست همسرت باش ... سعي کن مفيد ترين وبا احساس ترين ادم روي

 

 

زمين باشي ... از کسي کينه به دل نگير.براي تمام موجوداتزنده ارزش قائل شو


                     و در آخر ...

 


     

  تمام پلها رو از بين نبر شايد مجبور باشي بار ديگر از رودخانه عبور کني ...

 

لطفا با نظراتتون بنده رو در پر بار کردن وبلاگ ياری دهيد . با تشکر فراوان از همگی/ 0 نظر / 7 بازدید