دریا دلان بهانه ی ساحل گرفته اند

دیوانگان قیافه ی عاقل گرفته اند

تکرار دلپذیـر سـرود همیـشــه را

با خش خش زوال معادل گرفته اند

کشتـیم عاقبت دل نااهل خویش را

ما را به جرم جانی و قاتل گرفته اند

یک عده تا قلمـرو فـریـاد میروند

یک عده آه ؛ درد مفـاصـل گرفـته اند

دیگر نمیشود به اجابت ؛امید بست

درهای باز معجـزه را ؛ گل گرفته اند
 

/ 0 نظر / 12 بازدید